img img img img img

Financování

- Venture capital
- Fond kvalifikovaných investorů
- Start up financování

Venture capital

Venture capital je specifický způsob financování projektů, který nemá v Evropě takovou tradici jako například v Americe. Jedná se o určitou formu Private Equity, která nabízí financování projektům, které nemohou být financovány bankovním úvěrem.

Venture capital patří mezi rizikový kapitál, který dokáže financovat projekty, za nimiž zatím nestojí žádný hmotný či nehmotný majetek nebo nesplňuje požadavky bankovních úvěrů. Je sice dražší než bankovní úvěr, ale pro některé projekty, je to jedna z mála možných způsobů financování.

Naše služba spočívá ve zprostředkování tohoto druhu financování, tzn. nalezení investora, popřípadě další služby spojené s realizací investičního projektu.

Fond kvalifikovaných investorů

V českém prostředí stále existuje určitá právní forma, která dovolí tzv. optimalizovat daňové náklady. Jedná se o Fond kvalifikovaných investorů, jehož výnosy se daní výrazně nižší sazbou než zisky podniku.

Skupiny firem se stejným zaměřením proto sdružují svoje aktiva do takovýchto účelově založených fondů. A nemusí to být zrovna skupina firem. I jediná firma může oddělit část svých aktiv do fondu a dosáhnout tak nižšího zdanění z výnosů těchto aktiv. Daňová sazba fondu je 5% ve srovnání se sazbou právnické osoby 19%.

My nabízíme účast na rozjezdu fondu, poprřípadě další koordinační činnosti nutné k zajištění provozu fondu a jeho portfolia. Můžeme sloužit jako nezávislý subjekt, který objektivně monitoruje provoz Vašeho fondu, neovlivněn majetkovým podílem ve fondu.

Start up financování

Existuje spousta podnikavých lidí, kteří začnou realizovat vlastní myšlenku a brzy narazí na nedostatek prostředků pro rozjezd businessu. Nemusí jim chybět pouze finance, ale také zkušenosti, kontakty a zázemí.

My nabízíme pomoc s rozjezdem v rané fázi projektu. Můžeme se pokusit sehnat investora, kontakty, lidské zdroje, popřípadě ostatní nutné prostředky. V případě softwarových projektů jsme schopni nabídnout ještě více.