img img img img img

Project management

- Mezinárodní projekty
- Rozvoj podnikání
- Outsourcing proj. man.

Mezinárodní projekty

Asi každá firma působící na českém trhu by chtěla rozšířit aktivity i do zahraničí. Ne každá firma však disponuje těmi správnými lidmi. Dokonce ne v každém místě České Republiky je možné takové lidi sehnat.

Nabízíme spolupráci na Vašich zahraničních i domácích projektech externí formou. Tato služba se dá také nazvat jako “project management outsourcing”.

Výhoda externí spolupráce je v nákladech a flexibilitě dodaných služeb. Není potřeba najímat zaměstnance pokud akce v počátcích a není zaručen dlouhodobý obchodní efekt. Nebo pokud se jedná jednorázovou akci (ojedinělá zahraniční zakázka..

Rozvoj podnikání

V určité fázi vývoje firmy stojí každý manager či vlastník před rozhodnutím zda expandovat a rozšířit výrobu a nebo raději stagnovat či investovat do jiných oblastí.

V případě expanze se může stát, že podnik má skvělý tým, zaběhnutý ve výrobě, ale nemá volné lidi nebo vhodné lidi pro expanzi výroby.

V těchto situacích nabízíme pomoc formou externí spolupráce. Staneme se na čas součástí vaší firmy, vašeho týmu a pomůžeme Vám s expanzí, s řízením takovéhoto projektu.

Po realizaci takovéto jednorázové expanze Vám nezůstanou žádní zaměstnanci, pro které by jste neměli uplatnění v případě, že by jste expanzi neoutsourcovali.

Podobně můžeme asistovat u záchrany vašeho podniku před krachem či insolvencí.

Outsourcing

Outsourcing projektového managementu je pro některé zralé firmy běžná praxe, pro jiné firmy je to nepřekonatelné riziko. Každopádně outsourcing projektového managementu najde uplatnění v případě kdy:

= podnik zavádí systematický projektový management
= podnik nemá dostatek projektových managerů
= podnik získal nečekaně zakázku-projekt, na který nemá zrovna dostatek vlastních lidí.

Nabízíme projektový management na míru podle Vašich potřeb, v základu se řídíme doporučení PMI®, ale hlavně se snažíme o aplikaci projektového managementu s rozumem a v přiměřené míře.

V projektech řešíme přípravné fáze, vyjednávání s dodavateli-odběrateli/zadavateli, řešíme fázi podpisu smluv, design fáze, realizační fáze, spuštění, závěrečné fáze předání do produkce či převzetí odběratelem/zadavatelem.